Onze medewerkers staan voor je klaar: 0528-204024
Houd order- en/of klantnummer bij de hand.

Let op: aanvraag van onderdelen slechts via e-mail

Hulp nodig? Bel 0528-204024
Let op: aanvraag onderdelen via e-mail

Privacy Policy

Van Melis verstrekt geen persoonlijke gegevens aan partners of derden.

Toename van het gebruik van het (ver)kopen middels zogenaamde virtuele winkels op het internet, noodzaakt ons extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (zoals adressen, telefoonnummers, e.d.).

De gegevens die je ons verstrekt zijn die gegevens die je éénmalig invult wanneer je een account op onze website aanmaakt. We zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaan wij het leveren van goederen onder de leverings- en betalingsvoorwaarden die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

We geven je de zekerheid dat de door jou verstrekte informatie alleen voor bovengenoemde doeleinden gebruikt zal worden. De informatie zal onder geen beding aan derden worden verstrekt. Naast deze zekerheid kun je altijd je gegevens bij ons opvragen en inzien door een verzoek te doen via fax of e-mail. Uiterlijk 2 werkdagen na je verzoek ontvang je via e-mail een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens.

Indien er gegevens zijn die je wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen kun je dat direct bij ons melden. Je kunt altijd je gegevens zelf aanpassen in geval van bijvoorbeeld een verhuizing.

 

Cookies

VanMelis.nl deelt cookies uit wanneer je onze webshop bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc. Hierdoor hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je de website gebruikt en hoe we dienstverlening beter en klantvriendelijker kunnen maken.